העלאת שיעור בוגרי חטיבות הביניים בקרית גת הלומדים חשיבה מתמטית מסדר גבוה

תכנית עירונית בקרית גת להעלאת שיעור בוגרי חטיבות הביניים הלומדים מתמטיקה בכיתות המצוינות ובהקבצות א' המשודרגות ל-40% עד 2024