העלאת שיעור בוגרי חטיבות הביניים בחולון הלומדים חשיבה מתמטית מסדר גבוה

תכנית עירונית להעלאת שיעור בוגרי כיתות המצוינות והקבצות א' המשודרגות במתמטיקה בחטיבות הבינים בעיר ל-55% (1,104 תלמידים) עד 2024