המועצה האזורית אל-קסום מקדמת מצוינות

הוספת תשע כיתות מצוינות בחטיבות הביניים של המועצה האזורית אל-קסום כדי להגיע ל- 20% (182) בוגרי כיתות ט' עד 2025