הכשרת רכזי מתמטיקה לליווי צוות המורים בשילוב של מתמטיקה שימושית גבוהה בכיתותיהם

קורס ל-100 רכזי מתמטיקה בחטיבות ביניים שיוכשרו לשמש מלווים פדגוגיים של מורים בתהליך השילוב של מתמטיקה שימושית גבוהה בהקבצות א' ובכיתות מצוינות