הטמעת מתמטיקה מסדר גבוה עבור תלמידי חטיבות הביניים באשדוד

הטמעת מתמטיקה מסדר גבוה עבור 40% (752 תלמידים) מתלמידי חטיבות הביניים ב-13 בתי-ספר באשדוד עד 2025