הטמעת משימות של מתמטיקה שימושית מסדר גבוה

הטמעת משימות של מתמטיקה שימושית מסדר גבוה ב-30 חטיבות ביניים במחוז למינהל חינוך ההתיישבותי