הוצאה לאור של אסופת מאמרים ושלושה ספרי הוראה איכותית

'מצילים את חטיבות הביניים' – אסופת מאמרים ושלושה ספרים נוספים בסדרת פרסומים העוסקת בהוראה איכותית