הגדלת עתודת המצוינות בריינה

תכנית לשותפות מקומית להרחבת שיעור בוגרי כיתות המצוינות ל-36% (69) עד 2024