דיון בפנל שיעסוק בדרכים לעידוד תלמידות לבחור בהייטק

מתן חסות לדיון בפנל שיעסוק בדרכים לעידוד תלמידות לבחור בקריירה בענף ההייטק