בועיינה נוג'ידאת מקדמת מצוינות בחטיבת הביניים

תכנית שותפות מקומית להרחבת שיעור בוגרי כיתת המצוינות ל-40% (70) עד 2024