אבחון מוכנות רגשית לתלמידים המועמדים ללמוד חמש יחידות מתמטיקה

מרכז מיטיב יעריך את מצבם הרגשי של התלמידים, הרגלי הלמידה שלהם ועמדותיהם, כדי לבחון את מידת מוכנותם ללימודי מתמטיקה ברמה גבוהה בתיכון