המועצה המייעצת /
2018

המועצה המייעצת של קרן טראמפ התכנסה לדיונים בירושלים בין התאריכים 12-13 בנובמבר 2018. מטרתה של המועצה לספק לקרן תובנות לגבי כיווני הפעולה ושיטות העבודה וכן להעניק לה משוב על אופן התנהלותה ועל מדדים להערכת ההתקדמות.
אל הדיונים הוזמנו מומחים ושותפים, ובהם הוצגו ונותחו חקרי מקרה, דוחות תיעוד וממצאי הערכה.