מה אנחנו עושים

מחקר שמטרתו להבהיר מהו הפוטנציאל הלא ממומש למצוינות של תלמידות במסלולי חמש היחידות במתמטיקה ופיזיקה

מכון סאלד ירכז נתונים אודות לימודי מתמטיקה ומדעים בקרב תלמידות כדי לאפשר קבלת החלטה מבוססת לגבי צעדים נחוצים ואפשריים