מה אנחנו עושים

תכנית פיתוח מקצועי ל-15 מורים למתמטיקה ופיזיקה ברמת חמש יחידות מהקהילה הבדואית בנגב

מאמץ מרוכז של מרכז 'תמר' לחיזוק איכות ההוראה כדי להרחיב את מספר התלמידים הבוחרים, מתמידים ומצליחים במסלולי המצוינות בתיכון

קישורים רלוונטיים