מה אנחנו עושים

מחקר לזיהוי פוטנציאל בלתי ממומש למצוינות במתמטיקה ברמת חמש יחידות במערכת החינוך הערבית בישראל

מכון סאלד יאפיין את לימודי והוראת המתמטיקה ברמת חמש יחידות לימוד בחברה הערבית בישראל, ויאתר הזדמנויות להרחבת מעגל הלומדים