מה אנחנו עושים

תכנון פיילוט לשילוב תומכי הוראה בכיתות המתמטיקה והמדעים

עמותת "שיעור אחר" תתכנן פיילוט לגיוס, הכשרה וליווי של תומכי הוראה במקצועות המתמטיקה והמדעים