מה אנחנו עושים

תכנית חונכות בפיזיקה של תלמידי תיכון לתלמידי חטיבת ביניים

במרבית חטיבות הביניים, מקצוע הפיזיקה נלמד כחלק ממקצוע המדעים ורוב המורים הם בעלי רקע בביולוגיה. כתוצאה מכך, לעתים הפיזיקה נדחקת לקרן זווית ותלמידים מוכשרים אינם לומדים את הבסיס הדרוש למגמת הפיזיקה בתיכון. אורט ישראל מגבשת תכנית מקורית להתמודד עם המצב.