מה אנחנו עושים

ליווי פדגוגי לשלושים מורות חרדיות המלמדות לראשונה לחמש יחידות במתמטיקה בתיכון

המרכז הישראלי למצוינות בחינוך יקים מערך להכשרה ולתמיכה במורות חדשות למתמטיקה ברמת חמש יחידות בבתי הספר של הקהילה החרדית