מה אנחנו עושים

אירוע ערב למקבלי מענקים מהקרן ולשותפיה, העוסקים בהוראה קלינית איכותית של מתמטיקה ומדעים ברמה מוגברת בבתי הספר העל-יסודיים

האירוע יכלול הצגה והדגמה של הוראה איכותית, התכנסות של השותפים בקרן ויעסוק בהתמחות קלינית ממוקדת תלמיד