מה אנחנו עושים

צמצום שיעור הנשירה של תלמידות מכיתת חמש היחידות במתמטיקה בארבע ערים בפריפריה החברתית של ישראל

תכנית 'סודקות את תקרת הזכוכית' תתרחב ותכלול תכנית לליווי פדגוגי למורים למתמטיקה שתתמקד בטיפוח של מיומנויות קליניות של הוראה