מה אנחנו עושים

הקמת תנועה חברתית של תלמידי חטיבות הביניים שידרשו יצירת הזדמנויות רבות יותר ללימוד מתמטיקה ומדעים במסלולי מצוינות

הקמת תנועה חברתית של תלמידי חטיבות הביניים שידרשו יצירת הזדמנויות רבות יותר ללימוד מתמטיקה ומדעים במסלולי מצוינותהקמת תנועה חברתית של תלמידי חטיבות הביניים שידרשו יצירת הזדמנויות רבות יותר ללימוד מתמטיקה ומדעים במסלולי מצוינות