רקע

"אנו מאמינים שכל תלמיד זכאי ליהנות מהוראה מצוינת"

קרן טראמפ נוסדה בשנת 2011 כדי לסייע למערכת החינוך בישראל לבלום את ההידרדרות במצוינות בלימודי המתמטיקה והמדעים בבתי הספר העל-יסודיים ולהניע בה שיפור משמעותי.

אנו משוכנעים כי זהו צורך לאומי ממדרגה ראשונה שנועד לאפשר לישראל להדביק את הפער בהישגי החינוך מול מדינות העולם ולהתייצב בעמדת זינוק טובה יותר לקראת הרבע השני של המאה ה-21 . מדובר במשימה בעלת חשיבות חברתית של מתן הזדמנות וצמצום פערים. אנו יודעים שבבתי הספר בישראל, בכל המגזרים והאזורים, יש תלמידות ותלמידים רבים הנכונים לאתגר, וסבורים שזו זכותם וחובת-כולנו לתמוך בלמידתם.

לשם כך הקרן בחרה להשקיע בנתיב של תשתית מקצועית – המורים והוראתם. זאת מתוך הבנה שאין דרך קיצור בת-קיימא זולת מורה מעולה העושה את כל ההבדל. לכן, המתווה האסטרטגי של הקרן חותר להנגיש, לטפח ולהטמיע הוראה איכותית.

הוראה איכותית מציבה את התלמיד ולמידתו במרכזה, מאבחנת את יכולותיו וקשייו, מעמידה עמו יעדים שאפתניים, מתאימה את עצמה לאופן החשיבה ולקצב הלימוד שלו, מעניקה לו משוב בונה ומחזק, ומתפתחת בתוך קהילה מקצועית של עמיתים. אנו חותרים לסייע למורים לחזק את מעשה ההוראה. לשם כך אנו פועלים עם מורים, בתי ספר, ארגוני חינוך, רשתות, מחוזות, רשויות מקומיות, וכן עם אוניברסיטאות, מכללות, חברות הייטק ועם הממשלה.
ביחד אתם אישרה הקרן עד לשנת 2015 מימון ל 125- מיזמים בהיקף תקציבי של מעל ל 100- מיליון ₪ (מתוך כ 600- מיליון ₪ העומדים לרשותה) המתמקדים בגיוס, הכשרה, ליווי ופיתוח מקצועי למורים, וכן ביצירת תנאים לתמיכה בהוראה איכותית בשדה.

אנו כבר רואים עדויות לעצירת ההידרדרות ולהיפוך מגמה. אולם כדי שהוראה איכותית תיטמע, התחלנו בשלב הנוכחי להפעיל גם מנופים מקצועיים וציבוריים שנועדו לרקום שותפויות, לטוות רשתות, לבנות ידע ולהניע לפעולה מעגלים הולכים ומתרחבים. אנו מעריכים כי שילוב בין תכניות ומנופים, תוך שהם מיושמים יחדיו ובהלימה אלו עם אלה, יאפשר חיבור מוצלח בין מדיניות, דעת קהל, קהילה מקצועית וסגל הוראה. בדרך זו, אנו סבורים כי ההידרדרות תהפוך לצמיחה וכי השיפור המיוחל יתרחש ויתבסס לאורך זמן.

 

לתשומת לבכם, הקרן מתמקדת בסיוע לפרויקטים היזומים על-ידה ואינה מקבלת בקשות או פניות למענקים, ובכלל זה בקשות למימון לכנסים, מחקרים, ספרים וכיוב'.