רתימת מצויינות //
למשוך אנשים מוכשרים להוראה
טיפוח מומחיות //
לפתח מיומנות קלינית של מורים
הדגמת מקצוענות //
ליצור רשת תמיכה להוראה איכותית
אסטרטגיה //
הגיבו למתווה האסטרטגי של הקרן
1
2
3
4
קרן טראמפ פועלת להניע שיפור בהישגי החינוך בישראל באמצעות השקעה בהוראה איכותית בבתי הספר בתחומי המתמטיקה והמדעים