פעילויות מיוחדות / פרס טראמפ להוראה איכותית

החל משנת 2012 מעניקה קרן טראמפ מדי שנה את פרס טראמפ להוראה איכותית, בסכום של 100,000 ש"ח, למורים מובילים מתחומי המתמטיקה והמדעים, המדגימים הוראה איכותית הלכה למעשה. מטרת הפרס היא להבהיר ולהמחיש לקהילה המקצועית ולקהל הרחב מהי הוראה איכותית וכיצד היא מתבצעת, ולהביע תודה והוקרה של הציבור למוריו.

זוכי פרס טראמפ נבחרים בהתאם לאמות מידה של הוראה איכותית, על ידי ועדה מיוחדת המורכבת מורים מובילים מעולים שזכו בפרס בעבר.

משנת 2019 פרס טראמפ להוראה איכותית מוענק למורים בחטיבת הביניים מתחומי המתמטיקה והמדעים.

הגשת המועמדות לפרס טראמפ לשנת 2020 הסתיימה ב-31.5.

הגשת מועמדות

אמות המידה לפרס

אמות המידה של פרס טראמפ להוראה איכותית נכתבו בהתייעצות עם מורים מובילים ומומחים והן שופרו והובהרו לאורך השנים מתוך הניסיון המצטבר. הן נשענות על חוכמת העשייה המשותפת של מורים בארץ ובעולם, ומבוססות על ידע אקדמי ומקצועי:

"הוראה איכותית היא דרגת מומחיות מתקדמת שמתרכזת בלמידת כל תלמיד בכיתה. היא משלבת ידע עמוק בתחום הדעת, גישה קלינית ומיומנות פדגוגית. ההוראה האיכותית מתרחשת בארבע זירות מפגש של המורים: עם התלמיד, בכיתה, בבית הספר ובקהילה המקצועית".

עם התלמיד:
המורים מכירים מקרוב את הידע, היכולות והצרכים של כל אחד מתלמידיהם, מאמינים ביכולתו להצטיין, מציבים עמו יעדי למידה אישיים גבוהים, מתאימים עבורו את שיטת ההוראה המתאימה לו, עוקבים מקרוב אחר התקדמותו, מעודדים אותו להתאמץ, להשקיע, להתמיד ולא לוותר, ומעניקים לו משוב בונה ומחזק בזמן אמת.

בכיתה:
המורים יוצרים בכיתתם אווירת למידה המאפשרת לכל תלמיד לשאול, להשיב, לנמק ולטעות. הם מאתגרים את תלמידיהם להתמודד עם בעיות מורכבות. הם משתמשים במגוון גישות ושיטות הוראה והערכה ומפעילים שיקול דעת באילו אסטרטגיות וטכניקות לבחור בהתאם להקשר, לנושא הלימוד, לכיתה, ולממצאי האבחון של כל תלמיד.

בבית הספר:
המורים נרתמים עם סגל בית הספר והנהלתו כדי לגבש תפיסת הוראה משותפת, לבנות תרבות של מצוינות ולעצב שגרות של ניטור התקדמות למידה. ביחד הם מקימים מערך תמיכה לתלמידים, מפעילים קהילת מורים הממוקדת בלמידת התלמידים, משתפים את ההורים, ויוצרים אקלים לימודי המשפיע על איכות ההוראה והלמידה.

בקהילה המקצועית:
המורים נוטלים חלק פעיל בהתפתחות המקצועית של עמיתיהם המורים. בקהילה המקצועית הם בונים ומשכללים את המקצוענות שלהם ביחד ומבפנים. שם הם מנתחים יחדיו את הזיקות בין למידת התלמידים להוראת המורים ומעניקים משוב הדדי, מתוך אחריות משותפת ללמידת כל תלמיד.

על-מנת להצליח בכל זירות המפגש הללו, המורים מביאים לידי ביטוי תכונות של מצוינות אישית. זו מתבטאת בידע בהיר ועקבי בתחום הדעת, בהכרות מעמיקה עם תכנית הלימודים ועם תיאוריות מעודכנות על למידה. ככאלו, הם סקרנים תמיד לשפר ולהשתפר, צמאים כל העת לדעת וללמוד, וחותרים להתפתחות מקצועית.