תלמידות בוחרות חמש

פיתוח והפעלה ניסויית של רשת תמיכה פדגוגית בית ספרית לסיוע לתלמידות לבחור ולהצליח בלימודי מתמטיקה ומדעים ברמה של 5 יחידות לימוד