שדרוג כלי לאבחון הידע והמיומנויות המתמטיים של בוגרי כיתות ט'

כלי הערכה מהיר שיספק תמונת מצב מידית לגבי יכולת הלמידה של בוגרי כיתות ט' בקבוצות הלימוד הגבוהות במתמטיקה