מורים מובילים

מדוע מורים מובילים הם המפתח למעבר של הוראה ממקצוע תעשייתי למקצוע קליני?

מקצועות קליניים מתגבשים כאשר צומחת מתוכם שכבה של אנשי מקצוע בכירים המובילים את העשייה המקצועית. הם מנהיגים את הצוות, אחראים על הליווי של אנשי מקצוע חדשים ונושאים בתפקיד מוביל בזירה המקצועית. מזווית זו מקצוע ההוראה נמצא בצומת בין פדגוגיה 'תעשייתית' לפדגוגיה קלינית. זו נקודת מעבר בין מציאות שבה כל מורה פועל ומופעל בנפרד, למצב שבו מקצוענות בהוראה מתפתחת בשיתוף וביחד על בסיס ידע ומומחיות.
מורים מובילים הם המפתח המרכזי להצלחתו של תהליך זה. תפקיד המורה המוביל אינו תפקיד רשמי במערכת החינוך. עם זאת, ככל שמקצוע ההוראה הולך ומתבסס על ידע מעשי ועל מומחיות, מתחילה לצמוח בארץ שכבה מקצועית של מורים מובילים שכבר נושאים בתפקידים רשמיים במערכת החינוך, כמו רכז מקצוע בבית הספר, מלווה מורים חדשים או מדריך, וחלקם עוסקים בהובלת מורים במסגרות של הנחיית קהילות מורים או חונכות אישית וקבוצתית למורים עמיתים.

מורים מובילים – קווים לדמותם

קרן טראמפ קיימה ראיונות עם חמישה-עשר אנשי חינוך מתחומי המתמטיקה והמדעים כדי להעמיק את היריעה וללמוד עוד אודות המאפיינים והאתגרים של המורים המובילים.
מהראיונות עולה כי המורים המובילים מצטיירים כאנשים בעלי מגוון תחומי עניין ויכולות. לצד הצטיינות במלאכת ההוראה בכיתה, הם בעלי יכולת להתבוננות על מעשה ההוראה, ומתוך כך הם מעורבים גם בתחומים כמו: הכשרת מורים אחרים, ליווי והנחיה; פיתוח דיסציפלינרי ופדגוגי; מדידה והערכה. מלבד הידע הרחב והעמוק בתחומי העשייה השונים, יש להם כישורים בין-אישיים ראויים לציון, הבאים לידי ביטוי ביחסיהם עם תלמידים ועמיתים. הם מגלים אמפתיה, בעלי יכולת להקשיב ולהכיל, שואפים לעבוד מתוך שיתוף פעולה ולא מתוך תחרותיות או כפייה. הם בעלי תפיסה של למידה הדדית מן הקולגות שלהם, ולא של העברה חד צדדית של ידע.
להיות מורה ומחנך זהו מרכיב מרכזי בזהותם האישית. הם מספרים שהם מלאי תשוקה ומחויבות עמוקה למקצוע, ובראש ובראשונה, לתלמידיהם. מחויבות זו כוללת השקעה מרובה בהתעדכנות שוטפת בתכנים, ברכישת כלים, בלמידת שיטות חדשניות להטמעה בכיתה ובנכונות לרפלקציה ושיפור עצמי. תחושת האחריות והרצון לחולל שינוי, הם המניעים אותם. ניתן לתאר את דרך ההוראה וההנחיה שלהם ככאלה המותאמות באופן אישי לעומד מולם, מתוך פתיחות, שיתוף ואמון.
עם זאת, קיים פער בין תחושת הערך העצמי של המורים המובילים, ותפיסתם את חשיבות העשייה שלהם עבור המערכת, לבין היחס של המערכת כלפיהם כפי שהם חווים אותו. הפער הזה צורם במיוחד מול הרצון הגדול של המורים הללו ללמוד ולהתפתח.

למה הם זקוקים כדי להצליח בתפקידם?

הידע והניסיון של המורים, לצד הקשיים שהם חווים במימוש שאיפותיהם, מִתרגמים על ידיהם למערך של המלצות לגבי הדרך הנכונה בה ניתן לתמוך ולפתח את עשייתם:

  1. הגדרה והכרה. מומלץ להגדיר בצורה בהירה סטנדרטים ברורים למורה מוביל ותפקידיו ולהבהיר את מקומו בתוך מערכת החינוך.
  2. הכשרה והסמכה. על-בסיס הסטנדרטים המקצועיים יש להקים מסלולי מיון והכוון ותכניות הכשרה והסמכה מתאימות באקדמיה ובארגונים נוספים.
  3. הסדרה. נחוץ להטמיע את תפקידי ההובלה השונים במערכת, לאפשר להם זמן, ציוד ומקום ולהכיר בהם לצורך תגמול על המומחיות, הוותק ושעות העבודה הייעודיות.
  4. כלים וידע. רצוי לפתח שיטות עבודה לפעולתם של המורים המובילים, לאגם ולשתף בידע המעשי המצטבר, ללמוד מניסיון ולהפיק לקחים.
  5. חופש פעולה. יש לאפשר למורים המובילים אוטונומיה מקצועית במרחבי עבודתם ולתת להם גיבוי להתנסות, ליזום, ללמוד, לטעות ולפרוץ דרך.
  6. זהות מקצועית. כדאי להצמיח זהות מקצועית וגאוות יחידה סביב עבודתם של המורים המובילים.
  7. פיתוח מקצועי. מוצע להקים למורים המובילים מסגרות קבועות ותהליכים מתמשכים של התפתחות מקצועית המתאפיינים ברציפות, עקביות ושיטתיות.

לדוח המלא: מורים מובילים במתמטיקה ומדעים