מה אנחנו עושים

תכנית פיתוח מקצועי עבור 80 מורי מתמטיקה בחטיבות הביניים

הטכניון יקיים תכנית הכשרה עבור מורים למתמטיקה בחטיבות הביניים שתתואם לתכנית הלימודים החדשה ותתמקד בטיפוח של מיומנויות קליניות של הוראה