Shfaram Municipality

שפרעם היא עיר במחוז הצפון בישראל שתושביה דרוזים וערבים מוסלמים ונוצרים, ואוכלוסייתה מונה למעלה מ-40,000 איש. העיר ממוקמת בתחתית הדירוג החברתי-כלכלי של הערים בישראל. בשנים האחרונות, התיישבו בה תושבים חדשים רבים, והאוכלוסייה נהייתה מגוונת יותר. הדבר משתקף במערכת החינוך העירונית: בעיר פועלים 9 בתי ספר על-יסודיים וחטיבות ביניים, כולל שני בתי ספר פרטיים, בתי ספר שש-שנתיים, וחטיבות ביניים ובתי ספר תיכון עצמאיים.

החברה למתנ”סים היא ארגון חברתי וייעודה – בניית קהילות מקומיות ברשת ארצית. תכניות החברה מאפשרות לכל חבר בקהילה להיות ולהרגיש משמעותי ושייך. החברה למתנ”סים מתמקדת בפיתוח ובניהול מסגרות מתקדמות של חינוך משלים, למידה כאורח חיים ומתן מענה שוויוני וכולל לחברי הקהילה עם צרכים מיוחדים, בגישה קהילתית ועל רצף כל הגילאים. החברה למתנ”סים פועלת ברשת ארצית של 700 מרכזים קהילתיים, המשרתים מיליוני תושבים ביותר מ-150 רשויות מכל המגזרים והאוכלוסיות בחברה הישראלית.