Maale Adummim Municipality

מעלה אדומים הוא היישוב המרכזי בגוש אדומים. הבתים הראשונים הוקמו בשנת 1975 במישור אדומים, היישוב הוכר רשמית בשנת 1977 וכיום אוכלוסייתה מונה 37,600 תושבים.
במערכת החינוך העירונית לומדים 8,587 תלמידים. בעיר פועלים שישה בתי ספר על יסודיים, ובהם 1,995 תלמידי כיתות י”א-י”ב. שיעור התלמידים שניגשו לבחינות הבגרות ב-2017 היה 89.2% (גבוה מהממוצע הארצי העומד על 68.2%), אך רק 13% השלימו בגרות עם חמש יחידות במתמטיקה (לעומת הממוצע הארצי העומד על 14.3%). ראשי מערכת החינוך במעלה אדומים מצביעים על פער גדול בהישגים בין בתי הספר החילוניים והדתיים.