Holon Municipality

חולון היא עיר גדולה במחוז תל-אביב, ואוכלוסייתה מונה כ-190,000 תושבים. העיר מיתגה את עצמה כ”עיר הילדים,” ויש בה מוזיאון ילדים ומספר רב של פעילויות תרבות המיועדות לילדים.
בעיר לומדים למעלה מ-37,000 תלמידים ב-265 גני ילדים, 34 בתי ספר יסודיים, ו-19 בתי ספר על יסודיים, 11 מהם מלמדים תלמידים בעלי פוטנציאל ללימוד מתמטיקה ברמת חמש יחידות. ב-2017, 83.2% מתלמידי מחזור י”ב סיימו את לימודיהם עם תעודת בגרות, לעומת הממוצע הארצי העומד על 68.2%.