מהי הוראה איכותית

הוראה איכותית עושה את כל ההבדל, את זה כולנו יודעים. מדינות המצליחות בחינוך משקיעות בעיקר במורים ובהוראתם, זאת לאחר ניסיונות רבים שכשלו להניע שיפור רק באמצעות שינויים במערכת המקיפה את כיתות הלימוד. מהלכים אלו נסמכים על מחקרים רבים שהראו שאיכות ההוראה היא הגורם המשפיע ביותר בכיתה בהסבר שונות בהישגי תלמידים. לכן גם הנחת העבודה של הקרן היא שאין קיצורי-דרך – או מסלולים עוקפים – להרחבת מעגל המצוינות באופן בר-קיימא, ללא השקעה ביכולת ובביצועים של סגל ההוראה.

בתוך כך, שמנו לב שמערכות חינוך בולטות במדינות המערב הפכו את מקצוע ההוראה מעיסוק של ‘פס ייצור’ להתמחות קלינית, מהוראת החומר להוראה הממוקדת בלמידת התלמיד. המקצועות הקליניים, שכוח המשיכה שלהם גבוה, מתאפיינים במחויבות גבוהה לכל ‘פציינט’, הכוללת הצבת יעדים שאפתניים, תכנית ‘טיפול’ אישית, דיאגנוסטיקה, התאמה, ניטור ומשוב. בממד שבין איש המקצוע לעמיתיו, המקצועות הקליניים מתאפיינים בהשתתפות פעילה בקהילה מקצועית, לרבות התייעצות בטיפול (קונסוליום), לימוד קבוצתי תוך כדי טיפול (clinical rounds) , התמחות תוך כדי עבודה (residency), וכן ליווי וחונכות מקצועית (mentoring and coaching).

אנו מאמינים כי הוראה איכותית במאפיינים הללו היא מפתח מרכזי בכל מקצועות הלימוד ובכל שלבי החינוך, אולם ברמת המצוינות בתחומי המתמטיקה והמדעים יש לה תפקיד מיוחד. מכיוון שמדובר בתחומים מופשטים הנתפסים כקשים להוראה וללמידה, שבהם הידע והמיומנות נבנים יחדיו, אלו תחומים שלמידתם דורשת אימון, תרגול, התמדה, וכן הבנה, העמקה ויישום ברמה גבוהה. יכולתו של המורה לעודד תלמידים רבים במקביל ללמידה, להתמדה ולהצלחה, היא אפוא משימה מיוחדת במינה.

מצוינות אישית היא תנאי ליצירת הוראה איכותית. מורים מעולים מגיעים מהשליש העליון של בוגרי האוניברסיטאות והם מביאים עמם להוראה ידע עמוק ורחב וביטחון מוצק בתחום הדעת וזיקתו לתחומים קרובים ולחיי היומיום. הם מדגימים מצוינות בהתנהגותם, מתעדכנים בחידושים בתחום הדעת, קוראים פרסומים מדעיים ופדגוגיים, משתתפים בכנסים וסמינרים, כותבים, מתעדים ומפרסמים תובנות מעבודתם וניסיונם.


הוראה איכותית היא מומחיות קלינית שעיקרה מתן מענה אישי למידתו של כל תלמיד. היא מתרחשת בשלוש זירות מפגש של המורה עם התלמיד, הכיתה והקהילה המקצועית. היא מתאפיינת בכך שהיא מושתתת על פתיחות, שיתוף ואמון; מבוססת על אבחון מתמשך של למידת התלמידים; מותאמת אישית ליכולות, לקשיים לסגנון ולקצב של כל לומד; וחותרת לשיפור מתמיד בביצועי ההוראה והלמידה. מורים מעולים:
1. מאמינים ומשוכנעים שכל תלמידיהם מסוגלים להצטיין, מפגינים מחויבות עמוקה למיצוי ההזדמנויות העומדות בפניהם, מציבים עמם יעדי למידה אישיים גבוהים ובני-מימוש, מעוררים את סקרנותם ומסייעים להם להפוך ללומדים עצמאיים.
2. יוצרים בכיתתם אווירת לימודים מכילה ובונת אמון, המאפשרת לשאול ולטעות, מעודדת להביע ידע ועמדה בכתב ובעל-פה, ומעודדת נטילת סיכונים מחשבתיים. הם מכבדים את תלמידיהם, מטפחים מיומנויות תקשורת ויצירתיות ומעודדים שיתוף פעולה.
3. בעלי הבנה מעשית כיצד תלמידים חושבים ולומדים את תחום הדעת. הם יודעים כיצד מתפתח הידע אצל תלמידים ויודעים לזהות טעויות אופייניות, דרכי חשיבה, סגנונות לימוד ותהליכי התפתחות.
4. בקיאים בשימוש במגוון טכניקות של מדידה והערכה ויודעים להתאימן להקשר שבו מתקיימת הלמידה. הם מנהלים תיעוד מקיף של ביצועי הלמידה של כל תלמיד ומשתמשים בו בזמן אמיתי כדי למפות, לאבחן, להתאים את ההוראה ולהעניק משוב בונה ומחזק.
5. משתמשים בארסנל רחב של גישות ושיטות הוראה ויודעים להפעיל שיקול דעת מושכל באילו אסטרטגיות וטכניקות לבחור בהתאם להקשר, לנושא הלימוד, לכיתה, ולממצאי האבחון של כל תלמיד.
6. מעניקים לתלמידיהם משוב מנומק, בונה ומחזק בהתאם לביצועי הלמידה שלהם. הם בוחרים את סוג המשוב ואת המועד המתאים להצגתו ונעזרים בו כדי לסייע לתלמידים להפנים את יעדי הלמידה ולהיות מודעים למידת התקדמותם.
7. נוטלים חלק פעיל בקהילה מקצועית שפעולתה הסדירה מתקיימת בהובלתם של מורי רב- אמן, תוך מיקוד שיטתי בלמידת תלמידים וניתוח של למידה והוראה מהכיתות.
8. בונים יחדיו את המקצוענות בהוראה, הכוללת גיבוש של תפיסת הוראה משותפת, עיצוב שגרות של ניטור למידה, הקמת מערך תמיכה לתלמידים, וכן למידת עמיתים הכוללת תיעוד, ניתוח, משוב וחונכות.