סיכום חמש שנות פעילות

בשנת 2016 ביצעה הקרן ניתוח והערכה מקיפים של פעילותה, אשר התבססו על נתונים וחקרי מקרה מהיבטים שונים של עשיית הקרן ושותפיה.

קרן טראמפ לקחה על עצמה משימה לסייע למערכת החינוך לבלום את ההידרדרות במצוינות בלימודי המתמטיקה והמדעים ולהניע בה שיפור משמעותי. לשם כך רקמנו שותפויות עם השחקנים המרכזיים בשדה כדי לאפשר לכל תלמיד נגישות להוראה קלינית המציבה את למידתו במרכזה ולהצמיח תהליכים שיעודדו מצוינות ויתמכו בה.

כעת, בתום חמש שנים, השלב הראשון הסתיים. מספר המשלימים בהצלחה את מסלולי המצוינות חזר לנקודת השיא שממנה החלה ההידרדרות בשנת 2006. משרד החינוך מוביל תכנית לאומית רחבה, תוך השקעת משאבים ניכרים. ישנה הסכמה ציבורית רחבה אליה שותפים השחקנים המרכזיים הפועלים יחדיו כדי לתת כתף. המורים מקבלים גיבוי ותמיכה ורף הציפיות מהם גבוה.

עבור הקרן זו נקודה מתאימה לעצור לרגע, לבחון ולנתח את מה שהושג עד כה ולתכנן את מה שרצוי לעשות בהמשך. לשם כך התכנסה המועצה המייעצת הבינלאומית של הקרן בחודש נובמבר 2016 ולקראתה הכנו סדרה של חקרי-תיעוד ודוחות הערכה המכסים את עשיית הקרן מזוויות שונות.

דוחות תיעוד

דוחות הערכה

נשמח מאוד לשמוע מחשבות, ספקות ורעיונות. עבורנו זו זכות גדולה לקבל מכם משוב, ללמוד מכם ולפעול ביחד להגשמת משימה בעלת חשיבות לאומית וחברתית. אנא, אל תהססו לשתף אותנו בהצעות ובהמלצות.