כשאנו ממשיכים ללא ליאות עם יוזמת TOP15 המשמשת אותנו כמפת דרכים בחטיבות הביניים, אנחנו יכולים להביט לאחור על כמה אבני דרך ולנסח תובנות והמלצות.

הספר יכלול 10 חקרי מקרה העוסקים בהיבטים נבחרים של פעילות הקרן, הכוללים: אסטרטגיה בפועל; קואליציות של השפעה בין-מגזרית; מ-5פי2 ל-TOP15; קשרים עם מקבלי המענקים; תפקידנו כגורם מכנס של רשתות מקצועיות; עשייה משותפת עם עיריות; השפעה על מדיניות ציבורית; גיוס תמיכה ציבורית והעלאת מודעות הציבור למטרות שאנו מקדמים.

כל מקרה ייחקר ויתועד בכתב על ידי מומחה חיצוני, ויכלול כ-30-25 עמודים. התוצר הסופי יהיה זמין בעברית ובאנגלית, הן בנפרד והן במסגרת ספר שיתפרסם באנגלית

** פרטים נוספים יפורסמו בהמשך **

לכל שאלה ניתן לכתוב לדוא"ל –
info@trump.org.il