פרס טראמפ להוראה איכותית 2012

קרן טראמפ תעניק החל משנת 2012 פרס להוראה איכותית. מטרת הפרס להציג בבהירות מופת של הוראה איכותית ובכך לחזק את הביטחון, ההערכה והאמון שרוחש הציבור למוריו. בשנת 2012 הפרס, בגובה 100,000 ש"ח, יוענק למורה מעולה מתחומי המתמטיקה או המדעים, בעדיפות למלמדים בחינוך העל-יסודי