טיפוח קהילות לימוד אזוריות של מורים לפיזיקה לשם הגדלת מספר התלמידים במגמה

מכון וייצמן למדע מתכוון לסייע למורים לפיזיקה להרחיב את שורות התלמידים הבוחרים, מתמידים ומצליחים בלימודי מגמת הפיזיקה בתיכון. המכון יעשה זאת באמצעות תכנים חדשים והקמת קבוצות לימוד של מורים, כדי לסייע להם להתאים את הוראתם גם לתלמידים הזקוקים לסיוע ולתמיכה