מערכי שיעור לדוגמא להוראת המתמטיקה

הכנה של שישים מערכי שיעור מוצלחים להוראת המתמטיקה בבתי ספר על-יסודיים