פתיחת 16 כיתות מצוינות בחטיבת הביניים בפתח תקווה

מטרת התכנית להרחיב להרחיב את עתודת המצוינות בלימודי מתמטיקה ל-40% בקרב בוגרי כיתות ט'