2018

שוק 5 – 2018

במפגש שוק 5 שהתקיים ב-6 במרץ 2018, השתתפו אנשי מקצוע, חוקרים, ומקבלי החלטות בהם מורים מובילים, מומחים, מפתחים, מנהלים ואנשי מדיניות. השנה הוקדש המפגש לקולות מן השטח, בניסיון להשיב על השאלות: מה מתרחש במעבר מחטיבת הביניים לתיכון? איך בית הספר מתמודד עם משימת המצוינות? כיצד מלמדים כשכיתות חמש היחידות צפופות ומגוונות? כיצד ניתן לעודד מורה ותלמיד להאמין ביכולותיהם?

המשתתפים מצאו כי מורים רבים מאמינים ביכולת של תלמידות ותלמידים להצליח במתמטיקה ברמה המוגברת, אם יתאמצו בכך. גישת ההוראה השתנתה מהוראה ממיינת להוראה מטפחת. הכיתות גדלו והפכו להטרוגניות, הדבר הצריך שינוי של דרכי ההוראה להוראה מותאמת אישית לכל תלמידה ותלמידה. מנהלי בתי הספר ניתבו משאבים רבים להשקעה להצלחה במתמטיקה, כיתות נוספות נפתחו והוטמעו תכניות התערבות שונות. המערכת מתגייסת לעידוד העלייה במספר תלמידי ה-5 במתמטיקה, אולם מעבר התלמידים מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה מציב קושי –מבחינת יכולות התלמידים ללמוד מתמטיקה ברמה הגבוהה, המוכנות שלהם, והיכולות שלהם.

תובנות ואתגרים:

  • לימודי 5 היחידות במתמטיקה קשים ותובעניים מאוד עבור התלמידים. לכן, יצירת אוירה תומכת בכיתה, שימת דגש על ביסוס קשר מורה-תלמיד והאמונה העמוקה ביכולות המתפתחות של כל תלמיד, הינם קריטיים להצלחה.
  • השקעה, מאמץ והתמדה, צריכים לעמוד בבסיס הדימוי של 'לומד טוב' ולא היכולת להצליח בקלות.
  • המורים צמאים לכלים אפקטיביים לעידוד דפוס חשיבה מתפתח (Growth Mindset) בקרב התלמידים.
  • קהילת מורים לומדת היא פלטפורמה מתאימה לקיום שיח על דפוסי החשיבה של המורים עצמם ושל תלמידיהם והחיבור בין התפיסה התיאורטית למעשה ההוראה.
  • כיתות 5 היחידות במתמטיקה הטרוגניות וגדולות יותר במעבר. לכן, עולה הצורך להמשיך ולדייק את המענים הקליניים לכל תלמיד ותלמידה, וליישם גישה קלינית במציאת מסלול התפתחות מקצועית התואם את הצרכים והיכולות של כל מורה.
  • לרכז המקצוע תפקיד חיוני בהובלת תפיסות של מצוינות מתמטית בבית הספר.
  • מנהל בתי ספר צריך להטמיע מתודות של ניהול מבוסס נתונים ולהציב יעדים ברורים ומדידים לצורך קידום המצוינות במתמטיקה בבית ספרו.
  • יש ליצור ולחזק חיבורים ושיתופי פעולה בין בעלי עניין שונים המעוניינים בקידום מצוינות, ולעודד אותם לדבר באותה השפה. הדבר נכון פי כמה בערי הפריפריה החברתית-גיאוגרפית בהן ישנו ריבוי של תכניות התערבות.
  • קהילות מורים שש-שנתיות צריכות לשמש פלטפורמה ללמידה משותפת ולתקשורת בין מורי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה.
  • חטיבת הביניים היא פלטפורמה להכנה, עידוד ומוטיבציה של תלמידים ללמוד מתמטיקה ברמה גבוהה.
טוען תמונות