מה אנחנו עושים

שוק 5

תכניות הקרן פועלות בדרכים שונות להגשמתו של יעד משותף.שוק 5 כולן חותרות להוראה איכותית לשם הרחבת מעגל המצוינות, כדי שיותר תלמידים יבחרו, יתמידו
ויצליחו בלימודי המתמטיקה והמדעים ברמת חמש יחידות.
הגם שכל אחת מהן עוסקת במרכיב מסוים, באזור גאוגרפי או בשכבת גיל ספציפית, 
המכנה המשותף העמוק ושותפות-הדרך יוצרים צורך מיוחד בהיכרות הדדית, בתיאום, חלוקת עבודה ואיגום משאבים.

שותפי הקרן פועלים לאורכה של שרשרת עשייה הכוללת כאלו האחראים על פיתוח של יכולות, שיטות וכלים, כאלו המספקים שירותים משלימים ועזרים, וכאלו
האחראים על מערכות החינוך בשדה, על הפעלה והטמעה.

כדי לא להשאיר את המפגש בין 'היצע' ל-ביקוש' רק ליד המקרה, הקרן החליטה לפעול ליצירת מפגשים ביניהם ולעודד שיתופי פעולה. לשם כך הוקם שוק 5 – זירת מפגש מקצועית וחברתית, שמטרתה ליצור הזדמנות לבניית שיתופי פעולה לקידום המצוינות בלימודי המתמטיקה והמדעים.

שוק 5 מתקיים אחת לשנה ומאפשר מפגש בין אלו המפתחים מציגים אבי-טיפוס וממצאי ניסיונות חלוץ, נותני השירות מדגימים חקרי מקרה מהשדה, והבעלויות מציפות את הצרכים, ההזדמנויות והמגבלות. בדיון משותף הצדדים מחפשים קרקע משותפת, מסיקים מהם התאמות ושינויים שנדרשים בפיתוח ורוקמים יחדיו עשייה משותפת.