מה אנחנו עושים

לטפח מומחיות בהוראה

תלמידים הבוחרים ללמוד במגמת חמש היחידות בתיכון עומדים בפני משוכה גבוהה. מכיוון שמדובר בתחומים שבהם הידע והמיומנות נבנים יחדיו, פער שנפער בתחילת הדרך עלול להתרחב ולהעמיק, ועד מהרה תלמידים רבים נושרים ממגמת המצוינות. זהו מצב שבו לאופן ההוראה שמור תפקיד מיוחד. על המורים למצוא איזון בין השאיפה לדחוף את הכיתה לדרגות גבוהות של העמקה וחשיבה, בלי לוותר על הרמה והקצב, ובין הצורך להעניק מענה אישי לכל תלמיד בזמן אמתי.

לשם כך מורים מספרים שהם זקוקים לכלים מעשיים שיתמכו בהוראה המתואמת לקצב, לסגנון, ליכולות ולקשיים של כל תלמיד בכיתה. השאיפה היא לסייע למורים לבנות עם כל תלמיד תכנית למידה אישית, לאבחן את יכולותיו וקשייו, ולהתאים לאור זאת את הוראתם תוך ליווי, ניטור ומשוב. תהליך זה נבנה על-ידי המורים ביחד בקהילה מקצועית בה הם מתמקדים בניתוח הלמידה של תלמידיהם וזיקתה לאופן ההוראה בכיתה.

קישורים רלוונטיים

מענקים

סדנאות של סימולציות להוראה קלינית עבור 250 סטודנטים להוראת מתמטיקה
אוניברסיטת בר אילן
הכשרת 500 מלווים פדגוגיים להשתמש בתיעוד וידאו מכיתות לימוד בתהליכי חונכות למורי פיזיקה ומתמטיקה ברמת חמש יחידות לימוד
מכון ויצמן למדע
עדש"ה - מאגר סרטי וידאו לפיתוח מקצועי של מורים למתמטיקה
מכון ויצמן למדע
כיצד מורים משפרים דרכי הוראה על ידי למידה שיטתית בעזרת וידיאו
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
סדנה למפעילי תכניות להתפתחות מקצועית של מורים למתמטיקה ולמדעים בנושא של שימוש בצילום שיעורים בווידיאו לצורך למידה של מורים.
מכון דוידסון לחינוך מדעי
פיתוח והפעלה של חמישה "מועדוני וידיאו" למורים למתמטיקה ברמה של חמש יחידות לימוד לבגרות
מכון ברנקו וייס
סדנאות ל-40 מלווים פדגוגיים [instructional coaches] של מורים לפיזיקה ולמתמטיקה ברמה של 5 יחידות, אשר יעסקו בשימוש בסרטי הוראה מהכיתות לצורך שיפור ההוראה של המורים
אליאנס – כל ישראל חברים
'עדש"ה רחבה' - הכשרת 40 מנחים לשימוש בצילומי שיעורים ככלי לפיתוח מקצועי של מורים למתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד
מכון ויצמן למדע