מה אנחנו עושים

לטפח מומחיות בהוראה

תלמידים הבוחרים ללמוד במגמת חמש היחידות בתיכון עומדים בפני משוכה גבוהה. מכיוון שמדובר בתחומים שבהם הידע והמיומנות נבנים יחדיו, פער שנפער בתחילת הדרך עלול להתרחב ולהעמיק, ועד מהרה תלמידים רבים נושרים ממגמת המצוינות. זהו מצב שבו לאופן ההוראה שמור תפקיד מיוחד. על המורים למצוא איזון בין השאיפה לדחוף את הכיתה לדרגות גבוהות של העמקה וחשיבה, בלי לוותר על הרמה והקצב, ובין הצורך להעניק מענה אישי לכל תלמיד בזמן אמתי.

לשם כך מורים מספרים שהם זקוקים לכלים מעשיים שיתמכו בהוראה המתואמת לקצב, לסגנון, ליכולות ולקשיים של כל תלמיד בכיתה. השאיפה היא לסייע למורים לבנות עם כל תלמיד תכנית למידה אישית, לאבחן את יכולותיו וקשייו, ולהתאים לאור זאת את הוראתם תוך ליווי, ניטור ומשוב. תהליך זה נבנה על-ידי המורים ביחד בקהילה מקצועית בה הם מתמקדים בניתוח הלמידה של תלמידיהם וזיקתה לאופן ההוראה בכיתה.

מענקים

יזמה לקיום תהליך למידה בנוגע לפיתוח תכניות למידה אישיות בלימודי המתמטיקה בחטיבות הביניים
קרן טראמפ
תהליך למידה עם מורי מתמטיקה בחטיבות הביניים לזיהוי הצרכים והיכולות שיאפשרו להם להפעיל תכניות למידה מותאמות אישית בהוראה
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הכשרת קבוצה של 15 מורים מובילים לפיזיקה שישמשו מלווים פדגוגיים ל-300 מורים, כדי להטמיע הוראה מבוססת דיאגנוסטיקה על ידי שימוש בפלטפורמה טכנולוגית
מכון ויצמן למדע
פיתוח 25 ערכות להוראה דיאגנוסטית וליווי פדגוגי לצורך יישומן, עבור 300 מורי מתמטיקה בהקבצות הגבוהות של כיתות ט'
מכון ויצמן למדע
פיתוח 45 ערכות להוראה דיאגנוסטית כדי לשפר הוראת כימיה בבתי הספר התיכוניים בהתאמה אישית לכל תלמיד
מכון ויצמן למדע
אתגר - תכנית למידה אישית
עמותת בוגרי 8200
יישום מערכתי של הוראה קלינית דיאגנוסטית על ידי 230 מורים לפיזיקה
מכון ויצמן למדע
פיתוח 30 משימות למידה במתמטיקה ברמת 5 יחידות, המותאמות לכיתות הטרוגניות, ויישומן ב-300 כיתות
אוניברסיטת חיפה
הרחבה משמעותית והטמעה שיטתית של הוראה מבוססת-אבחון בידי 150 מורים למתמטיקה ברמה של חמש יחידות
אוניברסיטת חיפה
צוותי מורים למתמטיקה ומדעים מקדמים יחד הוראה קלינית
קדימה מדע
התפתחות מקצועית למורי מתמטיקה בחטיבת הביניים הנשענת על מאגר-ידע של שגיאות אופייניות ומיסקונספציות של תלמידים
אוניברסיטת תל אביב
מאגר מידע של משימות דיאגנוסטיות וְעֲצָמֵי למידה להתאמת ההוראה סביב שגיאות אופייניות של תלמידי פיזיקה בתיכון
מכון ויצמן למדע
משימטיקה - פיתוח והפעלה של תכנית לשילוב משימות דיאגנוסטיות בהוראת המתמטיקה ברמה של חמש יחידות לימוד בכיתה י'
מכון ויצמן למדע
בדיקת היתכנות של כלי לבניית משימות הערכה של למידת מתמטיקה ברמה של חמש יחידות
אוניברסיטת חיפה