מה אנחנו עושים

לחבר בין שותפים-לדרך

תכניות הקרן פועלות בדרכים שונות להגשמתו של יעד משותף. כולן חותרות להוראה איכותית לשם הרחבת מעגל המצוינות, כדי שיותר תלמידים יבחרו, יתמידו ויצליחו בלימודי המתמטיקה והמדעים ברמת חמש יחידות. הגם שכל אחת מהן עוסקת במרכיב מסוים, באזור גיאוגרפי או בשכבת גיל ספציפית, המכנה המשותף העמוק ושותפות-הדרך יוצרים צורך מיוחד בהיכרות הדדית, בתיאום, חלוקת עבודה ואיגום משאבים.

שיתוף פעולה ברשת המקצועית נועד לסייע למיצוי ההזדמנות הטמונה בכל פרויקט בנפרד, אך גם לחלחול של יכולות ומסרים לתוך הארגונים והמערכות. בתום מענקי הקרן ובסיום חייה, לרשת המקצועית שמור תפקיד חשוב בהבטחת המשכיות וקיימות של המהלך המשותף. המשך פעולתה של הרשת המקצועית, תוך נטילת אחריות משותפת של חבריה, היא אפוא תכלית מרכזית של המאמץ ליצירת שיתופי פעולה בין אנשי מקצוע וארגונים.

מענקים

מדריך לניהול מבוסס-נתונים עבור התכניות העירוניות המקדמות מצוינות במתמטיקה
פרויקט נובה
כנס חינוך בין-לאומי לדיון בשאלה כיצד תשמר ישראל את יתרונה היחסי כמדינת סטארט-אפ
תפנית בחינוך
מחזור שני של קורס למובילי תכניות עירוניות לקידום המצוינות בהוראה ובלמידה של מתמטיקה בבתי הספר העל-יסודיים
אוניברסיטת תל אביב
כינוס רשתות מקצועיות לשיתוף ידע ולשיתוף פעולה ב- 2018-2019
קרן טראמפ
כינוס פורום נציגי עיריות המקדמות לימודי חמש יחידות במתמטיקה ובמדעים
אוניברסיטת תל אביב
ביקור לימודי בארה"ב של מובילות תכניות המתקיימות ברשתות חינוך בסיוע קרן טראמפ
דרכא
קורס הכשרה למנהלי תכניות לקידום מצוינות במתמטיקה ובמדעים ברשויות המקומיות
אוניברסיטת בר אילן
סמינר משותף לתכניות ההכשרה הקלינית של הקרן שמטרתו לפתח שפה ותפיסה פדגוגית בהירה ומוסכמת
מכללת לוינסקי
סיור לימודי לארה"ב למובילי אשכול תכניות קהילות המורים של הקרן
מכון ויצמן למדע
סיור לימודי בארה"ב לתכניות להכשרה קלינית בית-ספרית של מורים למתמטיקה ומדעים
מכללת בית ברל