מה אנחנו עושים

להצמיח שינוי במערכת

לימודי חמש היחידות בבית הספר אינם מתקיימים בחלל ריק. הקשב של התלמידים מצוי בתחרות מתמדת ויכולתם של המורים לקיים הוראה איכותית תלויה באופן תפקודם של ההנהלה, חדר המורים, צוות הייעוץ וההורים. זה מצב שבו למוסד החינוכי יש תפקיד חשוב בהטמעת תרבות של חתירה למצוינות. עליו לגבש תפיסת הוראה משותפת, לבנות קהילות מקצועיות של מורים ולהטמיע סדירויות של אבחון, ניטור ומשוב.
גם לגורמים מחוץ לבית הספר ישנה השפעה רבה. בית הספר נמצא בבעלות של רשות מקומית או של רשת בתי ספר והוא מפוקח ומודרך על-ידי מחוז ויחידות מטה של משרד החינוך. מסביב לבית הספר, לבעלות ולפיקוח פועל מעגל רחב יותר של שחקנים, לרבות הממשלה, האקדמיה, הצבא ושוק העבודה, המצביעים על צרכים וקובעים רף כניסה אליהם.

לשם כך יש לפעול במשותף עם המערכת כולה כדי לטוות רשת של תמיכה בהוראה איכותית שתעודד ותאפשר גידול בשיעור בוגרי חמש היחידות.

מענקים

תכנית עירונית בשפרעם להעלאת שיעור הבוגרים המסיימים לימודי מתמטיקה ברמת חמש יחידות, מ-7.5% ל- 14% (102 תלמידים) עד 2021
עיריית שפרעם
ליווי פדגוגי ל-50 מנהלי בתי ספר באזורי הפריפריה החברתית שיובילו מאמץ בית-ספרי להגדלת מספרם של בוגרי חמש יחידות במתמטיקה
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
יזמה להשפעה משותפת (5פי2) לקידום מצוינות בחינוך מתמטי ומדעי (2020-2018)
שיתופים לקידום החברה האזרחית
קורס מתקדם בשיטות של הוראה קלינית ל-10 מדריכים בתכנית הארצית למתמטיקה ברמת חמש יחידות
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
יזמת "השפעה משתפת" להרחבת מעגל המצוינות במתמטיקה ובמדעים לרמת הממוצע הארצי לפחות, בשלוש ערים שנמצאות בפריפריה החברתית והגאוגרפית של ישראל
שיתופים לקידום החברה האזרחית
תכנית פיתוח מקצועי ל-100 מנהלי בתי ספר המשתתפים בתכנית הלאומית 'מתמטיקה תחילה'
קרן טראמפ
קבוצת למידה לרכזות המחוזות של התכנית הלאומית - מתמטיקה תחילה
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
שילוב מתמחים במשרד החינוך
מכון מילקן ישראל
פעילות ציבורית לחיזוק איכות ההוראה בישראל
הכל חינוך
פיתוח אגרות חוב חברתיות להגברת מספר התלמידים הלומדים במגמת המתמטיקה ברמה מוגברת וניגשים לבחינות הבגרות ברמה של חמש יחידות לימוד
מימון חברתי בישראל
קואליציה בין מגזרית לחיזוק המצויינות בהוראת המתמטיקה והמדעים
שיתופים לקידום החברה האזרחית
פאנל של מורים למתמטיקה ולמדעים בכנס החינוך הבין-לאומי של אינטל
שיתופים לקידום החברה האזרחית
כנס בנושא רפורמות בחינוך המדעי בישראל לקידום המצוינות בבתי הספר התיכוניים
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
חמש פי שניים - יזמת 'השפעה משתפת' להגברת המצוינות במתמטיקה ובמדעים במערכת החינוך - 2017-2015
שיתופים לקידום החברה האזרחית