מה אנחנו עושים

להצמיח שינוי במערכת

לימודי חמש היחידות בבית הספר אינם מתקיימים בחלל ריק. הקשב של התלמידים מצוי בתחרות מתמדת ויכולתם של המורים לקיים הוראה איכותית תלויה באופן תפקודם של ההנהלה, חדר המורים, צוות הייעוץ וההורים. זה מצב שבו למוסד החינוכי יש תפקיד חשוב בהטמעת תרבות של חתירה למצוינות. עליו לגבש תפיסת הוראה משותפת, לבנות קהילות מקצועיות של מורים ולהטמיע סדירויות של אבחון, ניטור ומשוב.
גם לגורמים מחוץ לבית הספר ישנה השפעה רבה. בית הספר נמצא בבעלות של רשות מקומית או של רשת בתי ספר והוא מפוקח ומודרך על-ידי מחוז ויחידות מטה של משרד החינוך. מסביב לבית הספר, לבעלות ולפיקוח פועל מעגל רחב יותר של שחקנים, לרבות הממשלה, האקדמיה, הצבא ושוק העבודה, המצביעים על צרכים וקובעים רף כניסה אליהם.

לשם כך יש לפעול במשותף עם המערכת כולה כדי לטוות רשת של תמיכה בהוראה איכותית שתעודד ותאפשר גידול בשיעור בוגרי חמש היחידות.

מענקים

תכנית הכשרה מבוססת סימולציה עבור 200 מנהלי בתי ספר על-יסודיים לצורך היערכות בתי הספר שלהם להרחבת לימודי המתמטיקה ברמת חמש יחידות
סמינר הקיבוצים
דו"ח של מורים מנוסים למתמטיקה על הלימה בין תכניות הלימודים של חטיבות הביניים ובתי הספר העל-יסודיים ובין מדדי הביצוע של מבחן פיזה
קרן טראמפ
מחקר ותכנון לאיתור דרכים להגברת המוטיבציה של תלמידי חטיבות ביניים להשקיע ולהצטיין בלימודי מתמטיקה ומדעים
קרן טראמפ
'תכנית למצוינות בית-ספרית במתמטיקה בחמש חטיבות ביניים בקלאנסווה ובטירה, במטרה להכפיל את מספר התלמידים שילמדו מתמטיקה ברמת חמש יחידות בכיתה י
מכון דוידסון לחינוך מדעי
תכנית בית-ספרית של ליווי פדגוגי במטרה להעלות את שיעור התלמידים הניגשים לבחינות הבגרות ברמת חמש יחידות במתמטיקה בשישה בתי ספר הנמצאים בפריפריה החברתית של ישראל
אליאנס – כל ישראל חברים
תכנית ניסיונית לטיפוח מצוינות בשישה בתי ספר בפריפריה באמצעות לימודי חמש יחידות במתמטיקה כמנוף להטמעת תרבות של דבקות במטרה ונכונות לעבודה קשה בקרב התלמידים והמורים
חותם – ג'וינט ישראל
שילוב “תומכי הוראה” בשיעורי מתמטיקה ומדעים בבתי ספר על יסודיים
שיעור אחר
תכנית לשילובם של 540 תומכי הוראה בבתי ספר כדי לסייע למורים להגדיל את שיעורי הבחירה וההתמדה בלימודי חמש יחידות בפיזיקה ובמתמטיקה
שיעור אחר
ביצוע הערכה והכנת חקרי-אירוע בנושא תפקוד אפקטיבי של תומכי הוראה בכיתות המתמטיקה והמדעים בבתי ספר על יסודיים
המכון לחינוך דמוקרטי
הטמעת מערכת לניטור התקדמות הלמידה של התלמידים במתמטיקה ב-25 בתי ספר תיכוניים
כאן ועכשיו
מחקר יישומי שיברר כיצד ניתן לשפר את שיתוף הפעולה בין מורים לבין הורים ולשפר את תמיכתם בתלמידים הלומדים מתמטיקה ופיזיקה ברמה של חמש יחידות לבגרות
מכון ברנקו וייס
מאגר מידע של חומרי הוראה ולמידה למסלולי מתמטיקה ופיזיקה ברמת 5 יחידות לימוד
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
תכנון פיילוט לשילוב תומכי הוראה בכיתות המתמטיקה והמדעים
שיעור אחר
אקדמיית Khan, ישראל: מאגר סרטוני הוראה במתמטיקה לתיכון
מכללת שנקר
תכנית חונכות בפיזיקה של תלמידי תיכון לתלמידי חטיבת ביניים
אורט ישראל
למידה מהצלחות – תיעוד חמישה בתי ספר המצליחים בהוראת המתמטיקה והמדעים
אבני ראשה