מה אנחנו עושים

תכנית להפעלת 20 קהילות בית-ספריות של מורי מתמטיקה בחטיבות הביניים

אוניברסיטת תל אביב תפעיל 20 קהילות בית-ספריות של מורי מתמטיקה בחטיבות הביניים, במטרה להגדיל את מספר התלמידים שיבחרו ויתמידו בלימודי המתמטיקה ברמת 5 יחידות