מה אנחנו עושים

תכנית ניסיונית לטיפוח מצוינות בשישה בתי ספר בפריפריה באמצעות לימודי חמש יחידות במתמטיקה כמנוף להטמעת תרבות של דבקות במטרה ונכונות לעבודה קשה בקרב התלמידים והמורים

ארגון חותם ילווה בתי ספר מהפריפריה החברתית והגאוגרפית לקידום לימודי חמש יחידות במתמטיקה באמצעות שימוש בכלים פדגוגיים כגון קהילות לומדות, צפייה בשיעורים המתועדים בווידיאו, ליווי פדגוגי והוראה מותאמת לתלמיד.