מה אנחנו עושים

מחקר יישומי שיברר כיצד ניתן לשפר את שיתוף הפעולה בין מורים לבין הורים ולשפר את תמיכתם בתלמידים הלומדים מתמטיקה ופיזיקה ברמה של חמש יחידות לבגרות

בעקבות ממצאי מחקר שהזמינה קרן טראמפ המצביע על נשירה גדולה של תלמידים מלימודי 5 יחידות במתמטיקה בכיתה י', ולאור ההשפעה הגדולה של מורים והורים על התמדתם והצלחתם של התלמידים בלימודים אלה, יבחן מכון ברנקו וייס את הנושא לעומק ויגבש המלצות למהלכים אפשריים לצמצום התופעה.