מה אנחנו עושים

"הוראה איכותית" – סדרת ספרים ומאמרים מתורגמים לעברית

מכון ברנקו וייס יתרגם לעברית שני ספרים וחמישה-עשר מאמרים נוספים המיועדים למורים ועוסקים בהוראה איכותית