מה אנחנו עושים

הכשרת 250 רכזי מקצוע במתמטיקה ובמדעים בבתי ספר על יסודיים להקמת קהילות מקצועיות בית ספריות לשם הגברת הבחירה וההתמדה במגמות 5 היחידות

מכון וייצמן פותח במיזם חדש שיפעל ביחד עם בתי ספר תיכוניים, כדי לסייע להם להקים ולהפעיל קהילות מקצועיות של מורי מתמטיקה ומדעים, שיפעלו יחדיו כדי לחזק את איכות ההוראה ולהרחיב את מעגל המצוינות.

*הטקסט המוצג לעיל מציג את המענק כפי שאושר על ידי דירקטוריון הקרן